نام سایت:

آیس پک فاطمی

نوع سایت:

تجاری

نام مدیریت سایت:

آقای مرتضوی

 

امکانات:

– دارای اسلاید شو

– دارای بخشها و دسته بندی مختلف خوراکی در صفحه اصلی

– نمایش دو نوع دسته بندی متفاوت خوراکی ها

– نمایش لیست محصولات

و …