نحوه فعالسازی و استفاده از ماژول

هزینه فعالسازی ماژول ارسال سریع ۵۵۰۰ پیامک است که به صورت سالیانه ماژول را برای شما فعال می کند.
پس از آن تمام امکانات آن برای شما فعال شده و می توانید قالب های پیامکی خود را طراحی کنید.
سپس نیاز به تایید قالب وجود دارد که در سریع ترین زمان ممکن این امر اتفاق می افتد.
مستندات و نمونه کدهای RESTful API نیز در سامانه وجود دارد که می توانید با استفاده از آن پروسه راه اندازی امکان ارسال سریع پیامک را در اپلیکیشن، و وب سایت های خود بهبود بخشید.