موسسه جغرافی دانشگاه تهران

نام سایت: موسسه جغرافی دانشگاه تهران نوع سایت: خبری و عضو گیری نام مدیریت سایت: دانشکده جغرافی دانشگاه تهران سایت به صورت داینامیک و دارای اسلاید شو است. این سایت دوبار در فاصله زمانی دو سال طراحی شده است. دارای بخش عضو گیری و یک بخش خبری و نیز گالری عکس و … است.

جزئیات

سایت انجمن ایرانی ژئوموفولوژی

نام سایت: انجمن ژئوموفولوژی ایرانی نوع سایت: خبری نام مدیریت سایت: دانشکده جغرافی دانشگاه تهران سایت به صورت داینامیک و پوتال، همراه اسلاید شو و دو زبانه جهت نمایش خبری می‌باشد. همچنین دارای فرم عضو گیری نیز هست.

جزئیات

سایت تعمیرگاه

نام سایت: سایت ایتالیایی MOTAFIT نوع سایت: تجاری نام مدیریت سایت: مدیریت تعمیرگاه های Motafit سایت به صورت داینامیک و داری گوگل مپ های مختلف جهت نمایش مکان شعبه های مختلف این تعمیرگاه می باشد. سایت برای یک تعمیرگاه ایتالیایی می باشد.

جزئیات